Tips och checklistor

Tips och checklistor

Checklista för din idé!

Det går inte alltid som man vill när man ska göra ett projekt. Det är en del av processen och kan vara både läskigt och roligt. Den här listan underlättar för dig att ta dig från din fantastiska idé till ett projekt som är realitet! Checklistan funkar både för dig som gör ditt första projekt och för dig som vill göra ditt projekt ännu lite bättre!

Hur man gör ett projekt, Checkfrågor för din idé

Checklista för dig som sitter i en styrelse

Det här är det enda dokumentet du egentligen behöver för att driva en lokalavdelning. Använd den som en checklista! Och se till att du checkat av alla lådor under verksamhetsåret.  Ju fler verksamhetsområden som din lokalavdelning kan checka av desto fler nya medlemmar kommer att lockas till FNUF och desto bättre kommer verksamheten att bli. Tillsammans höjer vi kvalitén och höjer rolighetsnivån!

För att skapa långsiktighet och organisatorisk styrka krävs mer än att förhålla sig till de FNUF:S tre program: nordiska nätverk, internationell nordism och unga ledare i Norden. När vi vill generera rätt effekt och ändamålsenliga resultat måste vi tillgodose engagemangets behov.

Utveckling och hållbarhet på lokal, nationell och regional nivå bygger på en helhetsprincip. Varje förening och organisation har vissa demokratiska behov medan engagemanget också har vissa behov för att kunna utvecklas. Så varje organisations styrka bygger helt enkelt på att tillgodose behoven. I the matrix för lokalt engagemang knyter vi varje behov till en verksamhet som uppfyller målen för FNUF.

Så för att en avdelning ska kunna kalla sig en FNUF-avdelning måste den göra något inom varje verksamhetsområde. Ju fler verksamhetsområden som tillgodoses desto starkare blir förädlingsprocessen och desto hållbarare blir engagemanget. Det är alltså inte viktigt att arrangera många aktiviteter. Det viktiga är att göra något i varje verksamhetsområde.

Varje verksamhetsområde är starkt anknutet till ett mål och vi tror att de gemensamt på kort och lång sikt uppnår dem önskade effekterna som uppfyller vårt uppdrag och syfte. Här nedan kan du ladda ner the matrix för lokalt engagemang.

 

Matrix lokalt

Checklista för tillgänglighet

Vad du ska tänka på när du gör arrangemang…

checklista_tillganglighet_arrangemang

Vad du ska tänka på när du föreläser…

 

checklistaforelasare_tillganglighet_forelasare

Uppföljning

Varje år i april ber vi lokalavdelningarna och teamleaders att uppge vad ni har gjort under det gångna året. Vi kallar detta för verksamhetsredovisning.

Vill vi att ni har skickar in enkäten senast den 30 april varje år. Länkar till fomulären hittas här nedan.

Varför SKA ni fylla i enkäten?

  • Er uppföljning berättar om hur vi möter unga och jobbar nordiskt. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det vi ser i våra verksamheter.
  • Ni kan se hur ni ligger till inför kommande år. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalavdelningsstyrelse eller personalen om?
  • Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
  • Myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används.
  • Dokumenten vi behöver är samma som dem ni ska använda när ni förbereder handlingarna till ert lokala årsmöte. Endast verksamhetsredovisningen och rekvireringsintyget är extra.

Det är varje lokalstyrelses ANSVAR att se till så att alla verksamheter får information om att de SKA fylla i uppföljningen SÅ glöm inte att sprida länken!

OBS! Ni får er medlemsstatistik skickad till er varje år innan februaris slut.

Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen ellerknfo@fnuf.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *