FNUF-Bloggen

Populismen och ungdomarna

I en tid där Norden-begreppet kidnappats av en främlingsfientlig högerextremism är det relevant att undersöka hur unga fångas upp av de partipolitiska aktörerna. Varför lockas unga av den nationalistiska nordismen? Hur tas unga emot av den rasistiska Norden-rörelsen?

Jag har precis deltagit i seminariet “Så bemöts populism i Norden- Inkludera eller utesluta?” Med i panelen satt bland annat Bengt Lindroth författaren bakom “Väljarnas hämnd – Populism och nationalism i Norden”. Min avslutande fråga till panelen var kort och gott: hur ser relationen mellan de populistiska rörelserna och deras respektive ungdomsrörelser ut? Samtalet leder till tre tydliga slutsatser.

.

FullSizeRender-3
Bengt Lindroth, författare av “Väljarnas hämnd – Populism och nationalism i Norden”

.

De populistiska nationalisterna hanterar relationerna med sina ungdomsrörelser olika i de olika nordiska länderna. Sverigedemokraterna mer eller mindre försöker frigöra sig från sitt ungdomsförbund och koppla bort sig från extremistiska åsikter. Detta för att göra sig redo för de s.k. “finrummen”. Något som under 2015 resulterade i en demokratisk skandal – en extern aktör (SD) går in och försöker upplösa en annan juridisk person (SDU).

Detta medan det danska Folkepartiet begär total lydnad och disciplin från sin ungdomsrörelse. Något som resulterat i att den danska populisitiska ungdomsrörelsen idag saknar en självständig röst. Alltså kontrolleras den juridiska personens röst (ungdomsförbundet) av en annan extern aktör (moderförbundet).

Situationen är förödande för den nordiska ungdomsrörelsen och den enskilde ungdomen. Rätten till delaktighet, egen röst och inflytande hindras eller helt suddas helt ut av en nationalistisk nordism personifierad i ett partis överhet. Men uppenbart är också att unga själva väljer att sälja sin plats och röst till högst bjudande, vad det priset är, är svårt att säga. Ära, politiska sakfrågor, tv-utrymme? Jag hoppas i alla fall att de unga begär ett högt pris. För en grupp som frivilligt avsäger sig sina demokratiska rättigheter kommer kosta det nordiska samfundet i längden. Medborgare som avsäger sig rättigheter är ett första steg mot att medborgare så småningom också tas ifrån rättigheter.

Det här är motsatsen till den internationella nordism Norden-rörelsen med FNUF driver. Och det är viktigt att alla aktörer som redan jobbar nordiskt eller vill jobba nordiskt tydliggöra den skarpa skillnaden. Det är också viktigt att fler organisationer som representerar värden så som demokrati, mångfald och inkludering börjar jobba nordiskt.

Tillsammans kan vi motarbeta den nationalistiska nordismen. Och markera mot en populistisk rörelse som både exkluderar på etniska och geografiska principer. Och som förhindrar att den yngre generationen deltar, uttalar sig eller har inflytande på sitt eget liv och samhället.

Emelie Weski
Generalsekreterare

 

FNUF-Bloggen

Kallelsen

Förbundsstämman är DITT och FNUF:s absolut viktigaste arrangemang! En gång om året träffas vi för att fatta beslut om FNUF:s framtid, verksamhet och ledning. Det här är DIN kallelse till 2016 års förbundsstämma för FNUF Sverige!

.

PÅ STÄMMAN

– Vi väljer personer till styrelsen
– Vi berättar om året som varit
– Vi fattar beslut om ansvarsfrihet
– Vi röstar om stadgeändring
– Vi bjuder på boende, resa och mat för de
utsända ombuden
– Vi inspireras och blir peppade av Norden!
Årets tema är “Norden som karriär”!

.

RÖSTRÄTT

Alla medlemmar i FNUF har rätt att delta och inspireras. Men bara den som är ombud har rösträtt på stämman. Ombud kan du bli som är medlem och har varit det i minst en månad. Kontakta din lokalförening om du vill veta mer. Medlemskapet är gratis och gäller för dig 30 år eller yngre.

.

ANTAL OMBUD

Förening    Medlemmar      Ombud
Stockholm          579                     12
Västerås               99                       2
Väst                       94                      2
Uppsala              156                       4
Skåne                  160                      4
Pysslingen           62                       2
Norra                   114                      3
Biskops Arnö      63                       2
Totalt                1327                     31

.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag presenteras senast sista april. I förslaget hittar du de personer som ställer upp som kandidater till posterna i styrelsen: ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter. Kandidaterna i valberedningens förslag har intervjuats och bedömts utifrån de behov som finns i förbundet och de personliga erfarenheter och kompetenser kandidaterna har. I förslaget föreslår valberedningen vem som bör väljas och för vilken position i styrelsen. Det är också möjligt att ställa upp utanför valberedningens förslag som kandidat. Det kan du göra på själva förbundsstämman.

.

NÄR OCH VAR?

Den 27-29 maj i Uppsala. Stämman hålls i Studieförbundet Vuxenskolan på Kungsängsgatan 12. Specifikt program publiceras på hemsidan och skickas ut per mejl senast 7 dagar innan tillsammans med handlingarna.

.

ANMÄL DIG!

  1. För att delta som ombud (med rösträtt) kontakta din lokalförening
  2. För att delta som medlem (utan rösträtt) kontakta info@fnuf.se

.

STADGEÄNDRING

För mer information om förslagen till stadgeändring kolla här! Mer information om förbunds-stämman och uppdaterad information publiceras kontinuerligt här på hemsidan.

.

.
Nordenpeppiga hälsningar
FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund