Bildspel

Sammanfattning av styrelsemöte 2/2017-2018

Under förbundsstyrelsens andra sammanträde tog styrelsen del av en enkät kring hur förbundets lokalföreningar mår. Det togs också ett inriktningsbeslut om att till nästa år införa en bidragsmodell där en del av lokalföreningarnas bidrag avgörs av hur många medlemmar som värvats. Detta är ett led i den kultur av värvande som förbundsstyrelsen ser som en viktig strategisk fråga för förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade också att uppdra kansliet att förbereda en styrelseutbildning för lokalavdelningar som preliminärt är tänkt att arrangeras i september. Detta är en viktig satsning för att möjliggöra för lokalavdelningarna att få de verktyg de behöver för att skapa en ännu mer levande verksamhet.

Frågan om en distriktsindelning av förbundet behandlades också och styrelsen kommer under året att utreda hur förbundet administrativt kan indelas för att skapa en effektivare organisation och även skapa bättre ekonomiska förutsättningar för föreningarna.

/Styrelsen

FNUF-Bloggen

Sista veckan som sommarjobbare

13662571_10155201760155620_649931437_oSå idag är det alltså måndag och den sista veckan på FNUF har nu börjat! Tiden här har verkligen gått fort. Idag började vi dagen med att vi fick planera ett förslag till ett event och utgå ifrån FNUF’s lokalavdelningsplan. Eventet skulle ha att göra med ett problem i Norden just nu. Sedan har vi även fått prova att designa egna flygblad som reklam för FNUF och det var kul att prova på för jag har aldrig gjort något liknande innan. På eftermiddagen gick vi ut och samlade lite mer material till #wearenorden projektet, det gick dock inte lika bra idag som det har gjort alla andra gånger men vi är lika glada ändå för det vi fick ihop!


Elin är 17 år och sommarjobbar i tre veckor med oss på FNUF genom sin kommun Hässelby-Vällingby. ill du veta mer om hur du kan få ett sommarjobb klicka vidare dig här: http://www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga/?omrade=Hasselby-Vallingby

unnamed

FNUF-Bloggen

Föreningen Nordens Fullmäktige 2016

Helgen 18-19 juni var ett gäng representanter från FNUF från både årets förbundsstyrelse och förbundsstyrelsen som tillträder den 1 augusti på vårt moderförbund Föreningen Nordens fullmäktige som hålls vartannat år. Platsen för mötet var Biskops-Arnö Folkhögskola som Föreningen Norden är huvudman för.

13511635_10210322415523108_85008386_n

Under helgen fattades en massa intressanta beslut men de som närmast berör oss i ungdomsförbundet var förslaget beträffande en stadgeändring i Föreningen Nordens stadgar som gör att våra medlemmar blir fullvärdiga medlemmar även i Föreningen Norden. Detta är mycket glädjande och ger våra medlemmar möjlighet att delta i vårt moderförbunds aktiviteter och kommer förhoppningsvis att leda till ett ännu bättre samarbete mellan våra organisationer på alla nivåer.

En ny styrelse för Föreningen Norden för 2017-2018 valdes också. Vår nuvarande ordförande Thorgny Arwidsson valdes om till förbundsstyrelsen på FNUFs mandat. Till ordförande valdes Sinikka Bohlin (omval) och till vice ordförande Christina Husmark-Pehrsson. Ni hittar hela listan med vilka som ingick i valberedningens förslag på www.norden.se/handlingar . Theodor Appelblad som sitter i valberedningen i FNUF valdes också in i Föreningen Nordens valberedning.

Det var en helg med massor av intressanta diskussioner, möten och beslut. Det fanns ett stort intresse hos deltagarna från de olika distrikten i Föreningen Norden för FNUF och flera efterfrågade en uppstart av lokalföreningar hos dem eller i deras närområde. Stämningen på plats och de personer som jag pratade med visade tydligt att de inser vikten av ett starkt ungdomsförbund för att stärka återväxten i deras organisation på både lokal-, distrikts- och nationell nivå.

13442280_1198563466820989_701451775113307765_n

Jag hoppas att våra medlemmar också känner det och att vi ser till att tillvarata detta engagemang från moderförbundets medlemmar på ett bra sätt. Finns det ingen lokalförening i FNUF på din ort? Ta med dina vänner och starta en egen lokalförening! Information om hur man gör detta finns HÄR. Och kontakta Föreningen Nordens lokalförening i staden och kolla hur ni kan samarbete mot att stärka er lokalförening. Det är ett ovärderligt kontaktnät både för er i lokalföreningen idag och för er personligen i framtiden.

För mer information om Föreningen Norden gå in på www.norden.se

Jag vill också passa på att tacka för förtroendet jag fick på FNUFs förbundsstämma att få verka som ordförande 2016-2017 i FNUF och jag och de andra i den nya förbundsstyrelsen tillträder 1:a augusti och vi kommer att göra allt vi kan för att utveckla och göra FNUF ännu bättre än det är idag.

Jag hoppas ni har en bra sommar, och vill ni höra av er och fråga något så är ni välkomna att kontakta mig på anton@fnuf.se .

WP_20150418_10_57_58_Pro

.

.

Anton Hermansson

2:e vice ordförande samt Kassör 2015-2016

Förbundsordförande 2016-2017

FNUF-Bloggen

Checklista för dig som sitter i en styrelse

Det här är det enda dokumentet du egentligen behöver för att driva en lokalavdelning. Använd den som en checklista! Och se till att du checkat av alla lådor under verksamhetsåret.  Ju fler verksamhetsområden som din lokalavdelning kan checka av desto fler nya medlemmar kommer att lockas till FNUF och desto bättre kommer verksamheten att bli. Tillsammans höjer vi kvalitén och höjer rolighetsnivån!

För att skapa långsiktighet och organisatorisk styrka krävs mer än att förhålla sig till de FNUF:S tre program: nordiska nätverk, internationell nordism och unga ledare i Norden. När vi vill generera rätt effekt och ändamålsenliga resultat måste vi tillgodose engagemangets behov.

Utveckling och hållbarhet på lokal, nationell och regional nivå bygger på en helhetsprincip. Varje förening och organisation har vissa demokratiska behov medan engagemanget också har vissa behov för att kunna utvecklas. Så varje organisations styrka bygger helt enkelt på att tillgodose behoven. I the matrix för lokalt engagemang knyter vi varje behov till en verksamhet som uppfyller målen för FNUF.

Så för att en avdelning ska kunna kalla sig en FNUF-avdelning måste den göra något inom varje verksamhetsområde. Ju fler verksamhetsområden som tillgodoses desto starkare blir förädlingsprocessen och desto hållbarare blir engagemanget. Det är alltså inte viktigt att arrangera många aktiviteter. Det viktiga är att göra något i varje verksamhetsområde.

Varje verksamhetsområde är starkt anknutet till ett mål och vi tror att de gemensamt på kort och lång sikt uppnår dem önskade effekterna som uppfyller vårt uppdrag och syfte. Här nedan kan du ladda ner the matrix för lokalt engagemang.

Ladda ner filen här!

Matrix lokalt.pdf