FNUF-Bloggen

Föreningen Nordens Fullmäktige 2016

Helgen 18-19 juni var ett gäng representanter från FNUF från både årets förbundsstyrelse och förbundsstyrelsen som tillträder den 1 augusti på vårt moderförbund Föreningen Nordens fullmäktige som hålls vartannat år. Platsen för mötet var Biskops-Arnö Folkhögskola som Föreningen Norden är huvudman för.

13511635_10210322415523108_85008386_n

Under helgen fattades en massa intressanta beslut men de som närmast berör oss i ungdomsförbundet var förslaget beträffande en stadgeändring i Föreningen Nordens stadgar som gör att våra medlemmar blir fullvärdiga medlemmar även i Föreningen Norden. Detta är mycket glädjande och ger våra medlemmar möjlighet att delta i vårt moderförbunds aktiviteter och kommer förhoppningsvis att leda till ett ännu bättre samarbete mellan våra organisationer på alla nivåer.

En ny styrelse för Föreningen Norden för 2017-2018 valdes också. Vår nuvarande ordförande Thorgny Arwidsson valdes om till förbundsstyrelsen på FNUFs mandat. Till ordförande valdes Sinikka Bohlin (omval) och till vice ordförande Christina Husmark-Pehrsson. Ni hittar hela listan med vilka som ingick i valberedningens förslag på www.norden.se/handlingar . Theodor Appelblad som sitter i valberedningen i FNUF valdes också in i Föreningen Nordens valberedning.

Det var en helg med massor av intressanta diskussioner, möten och beslut. Det fanns ett stort intresse hos deltagarna från de olika distrikten i Föreningen Norden för FNUF och flera efterfrågade en uppstart av lokalföreningar hos dem eller i deras närområde. Stämningen på plats och de personer som jag pratade med visade tydligt att de inser vikten av ett starkt ungdomsförbund för att stärka återväxten i deras organisation på både lokal-, distrikts- och nationell nivå.

13442280_1198563466820989_701451775113307765_n

Jag hoppas att våra medlemmar också känner det och att vi ser till att tillvarata detta engagemang från moderförbundets medlemmar på ett bra sätt. Finns det ingen lokalförening i FNUF på din ort? Ta med dina vänner och starta en egen lokalförening! Information om hur man gör detta finns HÄR. Och kontakta Föreningen Nordens lokalförening i staden och kolla hur ni kan samarbete mot att stärka er lokalförening. Det är ett ovärderligt kontaktnät både för er i lokalföreningen idag och för er personligen i framtiden.

För mer information om Föreningen Norden gå in på www.norden.se

Jag vill också passa på att tacka för förtroendet jag fick på FNUFs förbundsstämma att få verka som ordförande 2016-2017 i FNUF och jag och de andra i den nya förbundsstyrelsen tillträder 1:a augusti och vi kommer att göra allt vi kan för att utveckla och göra FNUF ännu bättre än det är idag.

Jag hoppas ni har en bra sommar, och vill ni höra av er och fråga något så är ni välkomna att kontakta mig på anton@fnuf.se .

WP_20150418_10_57_58_Pro

.

.

Anton Hermansson

2:e vice ordförande samt Kassör 2015-2016

Förbundsordförande 2016-2017

FNUF-Bloggen

Kallelsen

Förbundsstämman är DITT och FNUF:s absolut viktigaste arrangemang! En gång om året träffas vi för att fatta beslut om FNUF:s framtid, verksamhet och ledning. Det här är DIN kallelse till 2016 års förbundsstämma för FNUF Sverige!

.

PÅ STÄMMAN

– Vi väljer personer till styrelsen
– Vi berättar om året som varit
– Vi fattar beslut om ansvarsfrihet
– Vi röstar om stadgeändring
– Vi bjuder på boende, resa och mat för de
utsända ombuden
– Vi inspireras och blir peppade av Norden!
Årets tema är “Norden som karriär”!

.

RÖSTRÄTT

Alla medlemmar i FNUF har rätt att delta och inspireras. Men bara den som är ombud har rösträtt på stämman. Ombud kan du bli som är medlem och har varit det i minst en månad. Kontakta din lokalförening om du vill veta mer. Medlemskapet är gratis och gäller för dig 30 år eller yngre.

.

ANTAL OMBUD

Förening    Medlemmar      Ombud
Stockholm          579                     12
Västerås               99                       2
Väst                       94                      2
Uppsala              156                       4
Skåne                  160                      4
Pysslingen           62                       2
Norra                   114                      3
Biskops Arnö      63                       2
Totalt                1327                     31

.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag presenteras senast sista april. I förslaget hittar du de personer som ställer upp som kandidater till posterna i styrelsen: ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter. Kandidaterna i valberedningens förslag har intervjuats och bedömts utifrån de behov som finns i förbundet och de personliga erfarenheter och kompetenser kandidaterna har. I förslaget föreslår valberedningen vem som bör väljas och för vilken position i styrelsen. Det är också möjligt att ställa upp utanför valberedningens förslag som kandidat. Det kan du göra på själva förbundsstämman.

.

NÄR OCH VAR?

Den 27-29 maj i Uppsala. Stämman hålls i Studieförbundet Vuxenskolan på Kungsängsgatan 12. Specifikt program publiceras på hemsidan och skickas ut per mejl senast 7 dagar innan tillsammans med handlingarna.

.

ANMÄL DIG!

  1. För att delta som ombud (med rösträtt) kontakta din lokalförening
  2. För att delta som medlem (utan rösträtt) kontakta info@fnuf.se

.

STADGEÄNDRING

För mer information om förslagen till stadgeändring kolla här! Mer information om förbunds-stämman och uppdaterad information publiceras kontinuerligt här på hemsidan.

.

.
Nordenpeppiga hälsningar
FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund