Om FNUF

Om FNUF

Föreningen Nordens Ungdomsförbund är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. Hos oss kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund blev självständig organisation år 1978 i Göteborg men fanns sedan tidigare som en ungdomsavdelning inom Föreningen Norden.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar.

FNUF vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.


Vision

FNUF är en plattform för ungdomsorganisering i Norden och vi jobbar med att förbättra förutsättningarna för unga att vara med och delta, påverka och ha inflytande. Idag är vi också unika i Sverige med att jobba med antirasism och ungas nordiska identitet. När du är med i FNUF ställer du dig bakom ett öppet och inkluderande Norden. Något som gör oss högaktuella. Nu har vi möjlighet att vara en motpol till krafter som växer fram som demokratiska hot på flera håll i Europa.

Men det är inte bara i slaget mot den nationella nordismen som FNUF kan bidra. 75% av Sveriges befolkning har vid minst ett tillfälle engagerat sig i en avdelning men idag (2015) säger 46% av unga mellan 13 och 30 att dem vill engagera sig men vet inte i vad eller hur. Här kan FNUF erbjuda en chans för unga att hitta ett syfte som engagerar eller en rolig aktivitet att delta i. Det är viktigt med ett starkt FNUF – för genom FNUF kan vi ge unga människor en stor och meningsfull roll att spela i det nordiska samhället.

Vi tror att ett FNUF där fler unga kan engagera sig innebär att ungas inflytande över sina egna liv och samhället ökar. Vi tror att ett lyckat nordiskt arbete för unga innebär att ungdomsorganisationer samarbetar i större utsträckning regionalt, både internt och externt. Vi tror att ett starkt ungdomsengagemang innebär att demokratin nationellt och internationellt stärks. Det är här som FNUF och Norden har möjlighet att bli en måttstock för ungdomsengagemang i hela världen, genom att ta ledningen för ungas organisering I Norden. Vi tror att genom FNUF kan vi gemensamt stärka ungas deltagande, påverkan och inflytande. Vi tror helt enkelt att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse.

 


Verksamheter

Föreningen Nordens ungdomsförbunds syfte är:

Att främja ungas meningsfulla fritid och att stärka förutsättningar för ungdomsorganisering i Norden.

Föreningen Nordens ungdomsförbunds högst beslutande organ är Förbundsstämman. Där beslutas vilken verksamhetsinriktning vi ska ha, alltså vad vi ska arbeta för och med. För åren 2016-2017 har vi följande verksamhetsområde:

 • Norden som karriär
 • Lokala innovationslösningar som löser nordiska utmaningar

Inom dessa verksamhetsområden har Ungdomsförbundet satt upp specifika mål som ska uppnås och här ryms många olika former av verksamheter. Vi har olika färdiga koncept och specifika utbildningar till dessa, till exempel karriärnätverket Young Professionals, #weareNorden och inspirerande pepp-frukostar, men det finns även möjligheter att utforma egna verksamheter utifrån de 7 ankarna och lokala behov. 

Utöver verksamhetsinriktningen har vi ett till viktigt dokument som påverkar våra verksamheter, nämligen vårt strategidokument “40 år till” Där formuleras Föreningen Nordens ungdomsförbunds vision som motiverar vår verksamhetsinriktning utifrån vårt syfte, baserad på Nordenrörelsens grundprinciper om öppenhet, vänskap och förståelse. Utifrån strategidokumentets tre programområden kan lokalavdelningar bedriva lokalt påverkansarbete. De tre programområdena är:

 1. Internationell nordism
 2. Nordiska symboler ska inte understödja rasism och främlingsfientlighet, samt Norden ska stärka sitt samarbete med omvärlden.
 3. Ledarskap i Norden
 4. Stärka ungas röster i Norden och utveckla nya unga ledare
 5. Nordiska nätverk
 6. Utöka samarbetet mellan ungdomsorganisationer i Norden, stärka språkförståelsen i Norden och skapa plattformar för att unga ska mötas i Norden

 

Dessa dokument är bra att titta igenom inför uppstarten av en ny verksamhet, men som teamleader är det också bra att känna till fler av våra styrdokument, här kan du till exempel hitta vår jämställdhetspolicy, eller gå igenom de 7 ankarna som vi bygger våra aktiviteter på eller stadgarna som är vårt demokratiska verktyg och regelverk. Alla de här dokumenten finns till som användbara redskap i ditt volontärarbete.


7 ankare

Utforma egna nordiska aktiviteter utifrån de 7 ankarna och lokala behov. Ankarna bygger på FNUF:s idéprogram och används av lokalavdelningar för att starta och leda verksamheter. Längre ner på sidan hittar du också exempel på aktiviteter du kan arrangera lokalt inom varje ankare.

 1. Unga i Norden ska träffas mer!
 2. Skolorna i Sverige ska ha ett nordiskt fokus
 3. I FNUF skapar vi och upplever nordisk kultur
 4. Unga i Norden ska förstå varann över språkgränserna
 5. Nordiska symboler ska INTE användas för att understödja rasism och främlingsfientlighet
 6. Mer och enklare mobilitet i Norden (studier, jobb och kärlek ska inte stoppas av gränshinder)
 7. Norden ska stärka sitt samarbete med omvärlden


FNUF-globen

Symbolen är likadan för samtliga systerförbund i Norden, både för moderförbunden och ungdomsförbunden. Symbolen föreställer en glob, och högst upp på toppen finns det åtta prickar som symboliserar de fem nordiska staterna och dess tre självstyrande områden.


FNUF i de olika nordiska länderna

Systerorgansationer finns i samtliga nordiska stater samt på Färöarna och Grönland. Samtliga systerorgaisationer sammanträder ¨två gånger om året på ett så kallat höst- och vårmöte i olika nordiska huvudstäder som är bestämda efter ett rullande schema. När systerorganisationerna sammanträder görs det i Föreningarna Nordens Ungdomsförbunds regi, som är det gemensamma paraplyorganet för samtliga organisationer.

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund har ett presidium bestående av tre personer från tre länder samt en anställd från sekretariatet som är placerat i Köpenhamn tillsammans med Föreningarna Nordens Förbund, FNF.

Land/Systerförbund

Danmark/ Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

Finland/ Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU)

Island/ Nordklúbburinn

Norge/ Foreningen Norden Ungdom (FNU)

Färöarna/ Ungmannafelag Føroya

Grönland/ SORLAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *