Grafisk profil

Grafisk profil

Här presenterar vi FNUF:s grafiska profil och här kan du också hämta hem dokument som du kan använda när du vill använda FNUF som avsändare.

FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning, kultur, media och miljövård.

Detta är vår grafiska profil. Den grafiska profilen är FNUF:s samlade visuella och skriftliga riktlinjer som ska göra FNUF tydligare i vår kommunikation. Syftet med att ha en grafisk profil är att skapa en tydlig och enhetlig avsändare, oavsett om avsändaren är styrelse, kansli eller en lokalavdelning.

Den grafiska profilen ska hjälpa organisationen när medlemmar eller kansli behöver skapa nytt material som t.ex. flyers eller visitkort. Den grafiska profilen ska ses som ett stöd i det arbetet.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

FNUF:s grafiska profil ska skapa känslan av nyfikenhet, äventyr och förändring. Vi vill visa att FNUF gör skillnad för unga i Norden. Vi vill förmedla Norden till unga och resor över gränser, eftersom det bygger vänskap, öppenhet och förståelse. De varma och fräscha färgerna tillsammans med illustrationerna går i en tidlös anda som talar till alla åldrar och visar organisationens många åtaganden och breda nätverk.

Filer som du kan ladda hem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *