Förbundsstämma

Förbundsstämma

Förbundsstämman är FNUF:s viktigaste arrangemang. På stämman träffas medlemmarna för att fatta beslut om FNUF:s framtid, stadgar, idéprogram och för att diskutera styrelsens arbete. Innan stämman kan medlemmarna skicka in förslag på hur dem vill att FNUF ska utvecklas eller förbättras. Dessa förslag kallas motioner. På själva stämman röstar också medlemmarna om ansvarsfrihet – det vill säga om styrelsen har följt regler, stadgar och gjort sitt bästa under året.

Alla är välkomna i maj

Varje år måste förbundsstämman arrangeras innan maj månads slut och alla medlemmar i FNUF är välkomna att delta på årsmötet. Men för att få rösta på årsmötet behöver du vara ett utsett ombud från din lokalförening. Varje lokalförening får skicka 1 ombud per 50 medlemmar. Kontakta din lokalförening direkt för att se om du kan få vara ombud på årsmötet. Vanligtvis ska anmälan av ombud ske senast 1 månad innan årsmötet.

Inbjudan till förbundsstämman, den så kallade “kallelsen”, skickas ut senast 2 månader före årsmötet.

Motioner

En motion är medlemmarnas bästa demokratiska verktyg. En motion är en kort eller lång text som förklarar en fråga eller ett problem som du som medlem vill utveckla eller lösa i organisationen. I slutet av varje motion ska det finnas en eller fler “att-satser”. Det är slutligen dessa “att-satser” som årsmötet röstar för att FNUF ska jobba vidare med eller emot att FNUF ska jobba vidare med.

Ett exempel på en motion kan se ut så här:

“För att FNUF ska ha så stark nordisk anknytning som möjligt krävs att alla i styrelsen exponeras för nordisk kultur.

Vi föreslår därför… … Att alla i styrelsen måste se minst en bild på något av mumintrollen varje dag.”

Motioner om att man vill ändra stadgarna måste vara på kansliet senast 3 månader innan årsmötet. Alla andra motioner ska vara inne senast 1 månad innan årsmötet.

Handlingar

Handlingarna ska skickas ut senast 7 dagar före årsmötet. Handlingarna är alla dem dokument som du som är ombud behöver för att kunna fatta beslut och medverka på årsmötet. Handlingar inkluderar: dagordning, verksamhetsberättelse, inkomna motioner med förbundsstyrelsens kommentarer och propositioner.

Stadgarna

I stadgarna står det hur ett årsmöte ska gå till. Där hittar du också alla regler som måste följas för att FNUF ska räknas som en demokratisk organisation. Du får gärna ladda ner stadgarna HÄR.

Mall_foreningsstadgar

Frågor

Har du frågor om förbundsstämman kan du mejla på info@fnuf.se.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *