Driva avdelning

Lokalavdelningar

Driva avdelning

Här får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på. Grunden för allt styrelsearbete står i stadgarna, men hur ni arbetar i er styrelse handlar om mer än så. Här får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument – mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *