Lokalavdelningar

Driva avdelning

Här får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på. Grunden för allt styrelsearbete står i stadgarna, men hur ni arbetar i er styrelse handlar om mer än så. Här får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument – mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalavdelningar

Starta avdelning

 

Bli en del av FNUF-familjen!

Här går vi igenom viktiga rutiner om hur ni startar en lokalavdelning inom Föreningen Nordens ungdomsförbund. Här kommer först en checlista på fem punkter om hur uppstarten går till. Du kan klicka dig vidare i menyn för mer information om varje steg!

Checklista:
Tillsätt en interimsstyrelse
Ansök hos förbundsstyrelsen om att starta en lokalförening
Förbered årsmötesdokument och kalla till föreningsårsmöte
Den valda styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte
Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket

En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som består av minst tre personer. Interimsstyrelsen är inte vald av någon utan tillsätter sig själv och tar hand om allt praktiskt fram till dess att ett årsmöte hålls och en ordinarie styrelse väljs.
Interimsstyrelsen ansöker hos Förbundsstyrelsen om att få starta en ny förening. Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka verksamheter som avdelningen tänker driva, vilka personer som ingår i interimsstyrelsen samt vilket namn en vill ha på föreningen.
Om Förbundsstyrelsen beviljar ansökan, kallar interimsstyrelsen till ett föreningsårsmöte . På mötet fattas viktiga grundläggande beslut, som att anta Föreningen Nordens ungdomsförbunds stadgar för lokalavdelningar och namn på föreningen. Mötet väljer även en ordförande, en kassör och minst 1 ledamot.
Den valda styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte, där de bland annat väljer firmatecknare och fördelar uppgifter och ansvar inom styrelsen.
Hos Skatteverket söker styrelsen efter ett organisationsnummer.Organisationsnumret är som avdelningens personnummer, och gör avdelningen officiell och juridiskt formell.

Bilagor:

Dagordningsmall konstituerande årsmöte

Mall konstituerande styrelsemöte

Protokollmall för konstituerande årsmöte

Mall för föreningsstadgar

Blanketten för ansökan om organisationsnummer till Skatteverket

Lokalavdelningar

Lokalavdelningar

Här hittar du information som du kan använda för att starta en ny avdelning inom FNUF. Här hittar du också information för dig med en redan existerande avdelning – information om hur man driver en avdelning. Klicka på knapparna ovan eller i menyn för att ta dig vidare till den information som just du letar efter!

 

Våra lokalavdelningar

FNUF Norra FNUF Uppsala FNUF Skåne FNUF Stockholm FNUF Västerås
norra(@)fnuf.se uppsala(@)fnuf.se skane(@)fnuf.se stockholm(@)fnuf.se vasteras(@)fnuf.se
FNUF Luleå FNUF Biskops Arnö FNUF Linköping  FNUF Göteborg  FNUF International
lulea(@)fnuf.se info(@)fnuf.se linkoping(@)fnuf.se  goteborg(@)fnuf.se  international(@)fnuf.se