Bildspel

Sammanfattning av styrelsemöte 2/2017-2018

Under förbundsstyrelsens andra sammanträde tog styrelsen del av en enkät kring hur förbundets lokalföreningar mår. Det togs också ett inriktningsbeslut om att till nästa år införa en bidragsmodell där en del av lokalföreningarnas bidrag avgörs av hur många medlemmar som värvats. Detta är ett led i den kultur av värvande som förbundsstyrelsen ser som en viktig strategisk fråga för förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade också att uppdra kansliet att förbereda en styrelseutbildning för lokalavdelningar som preliminärt är tänkt att arrangeras i september. Detta är en viktig satsning för att möjliggöra för lokalavdelningarna att få de verktyg de behöver för att skapa en ännu mer levande verksamhet.

Frågan om en distriktsindelning av förbundet behandlades också och styrelsen kommer under året att utreda hur förbundet administrativt kan indelas för att skapa en effektivare organisation och även skapa bättre ekonomiska förutsättningar för föreningarna.

/Styrelsen