Lokalavdelningar

Lokalavdelningar

Här hittar du information som du kan använda för att starta en ny avdelning inom FNUF. Här hittar du också information för dig med en redan existerande avdelning – information om hur man driver en avdelning. Klicka på knapparna ovan eller i menyn för att ta dig vidare till den information som just du letar efter!

 

Våra lokalavdelningar

FNUF Norra FNUF Uppsala FNUF Skåne FNUF Stockholm FNUF Västerås
norra(@)fnuf.se uppsala(@)fnuf.se skane(@)fnuf.se stockholm(@)fnuf.se vasteras(@)fnuf.se
FNUF Luleå FNUF Biskops Arnö FNUF Linköping  FNUF Göteborg  FNUF International
lulea(@)fnuf.se info(@)fnuf.se linkoping(@)fnuf.se  goteborg(@)fnuf.se  international(@)fnuf.se
Om FNUF

Om FNUF

Föreningen Nordens Ungdomsförbund är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. Hos oss kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund blev självständig organisation år 1978 i Göteborg men fanns sedan tidigare som en ungdomsavdelning inom Föreningen Norden.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar.

FNUF vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.


Vision

FNUF är en plattform för ungdomsorganisering i Norden och vi jobbar med att förbättra förutsättningarna för unga att vara med och delta, påverka och ha inflytande. Idag är vi också unika i Sverige med att jobba med antirasism och ungas nordiska identitet. När du är med i FNUF ställer du dig bakom ett öppet och inkluderande Norden. Något som gör oss högaktuella. Nu har vi möjlighet att vara en motpol till krafter som växer fram som demokratiska hot på flera håll i Europa.

Men det är inte bara i slaget mot den nationella nordismen som FNUF kan bidra. 75% av Sveriges befolkning har vid minst ett tillfälle engagerat sig i en avdelning men idag (2015) säger 46% av unga mellan 13 och 30 att dem vill engagera sig men vet inte i vad eller hur. Här kan FNUF erbjuda en chans för unga att hitta ett syfte som engagerar eller en rolig aktivitet att delta i. Det är viktigt med ett starkt FNUF – för genom FNUF kan vi ge unga människor en stor och meningsfull roll att spela i det nordiska samhället.

Vi tror att ett FNUF där fler unga kan engagera sig innebär att ungas inflytande över sina egna liv och samhället ökar. Vi tror att ett lyckat nordiskt arbete för unga innebär att ungdomsorganisationer samarbetar i större utsträckning regionalt, både internt och externt. Vi tror att ett starkt ungdomsengagemang innebär att demokratin nationellt och internationellt stärks. Det är här som FNUF och Norden har möjlighet att bli en måttstock för ungdomsengagemang i hela världen, genom att ta ledningen för ungas organisering I Norden. Vi tror att genom FNUF kan vi gemensamt stärka ungas deltagande, påverkan och inflytande. Vi tror helt enkelt att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse.

 


Verksamheter

Föreningen Nordens ungdomsförbunds syfte är:

Att främja ungas meningsfulla fritid och att stärka förutsättningar för ungdomsorganisering i Norden.

Föreningen Nordens ungdomsförbunds högst beslutande organ är Förbundsstämman. Där beslutas vilken verksamhetsinriktning vi ska ha, alltså vad vi ska arbeta för och med. För åren 2016-2017 har vi följande verksamhetsområde:

 • Norden som karriär
 • Lokala innovationslösningar som löser nordiska utmaningar

Inom dessa verksamhetsområden har Ungdomsförbundet satt upp specifika mål som ska uppnås och här ryms många olika former av verksamheter. Vi har olika färdiga koncept och specifika utbildningar till dessa, till exempel karriärnätverket Young Professionals, #weareNorden och inspirerande pepp-frukostar, men det finns även möjligheter att utforma egna verksamheter utifrån de 7 ankarna och lokala behov. 

Utöver verksamhetsinriktningen har vi ett till viktigt dokument som påverkar våra verksamheter, nämligen vårt strategidokument “40 år till” Där formuleras Föreningen Nordens ungdomsförbunds vision som motiverar vår verksamhetsinriktning utifrån vårt syfte, baserad på Nordenrörelsens grundprinciper om öppenhet, vänskap och förståelse. Utifrån strategidokumentets tre programområden kan lokalavdelningar bedriva lokalt påverkansarbete. De tre programområdena är:

 1. Internationell nordism
 2. Nordiska symboler ska inte understödja rasism och främlingsfientlighet, samt Norden ska stärka sitt samarbete med omvärlden.
 3. Ledarskap i Norden
 4. Stärka ungas röster i Norden och utveckla nya unga ledare
 5. Nordiska nätverk
 6. Utöka samarbetet mellan ungdomsorganisationer i Norden, stärka språkförståelsen i Norden och skapa plattformar för att unga ska mötas i Norden

 

Dessa dokument är bra att titta igenom inför uppstarten av en ny verksamhet, men som teamleader är det också bra att känna till fler av våra styrdokument, här kan du till exempel hitta vår jämställdhetspolicy, eller gå igenom de 7 ankarna som vi bygger våra aktiviteter på eller stadgarna som är vårt demokratiska verktyg och regelverk. Alla de här dokumenten finns till som användbara redskap i ditt volontärarbete.


7 ankare

Utforma egna nordiska aktiviteter utifrån de 7 ankarna och lokala behov. Ankarna bygger på FNUF:s idéprogram och används av lokalavdelningar för att starta och leda verksamheter. Längre ner på sidan hittar du också exempel på aktiviteter du kan arrangera lokalt inom varje ankare.

 1. Unga i Norden ska träffas mer!
 2. Skolorna i Sverige ska ha ett nordiskt fokus
 3. I FNUF skapar vi och upplever nordisk kultur
 4. Unga i Norden ska förstå varann över språkgränserna
 5. Nordiska symboler ska INTE användas för att understödja rasism och främlingsfientlighet
 6. Mer och enklare mobilitet i Norden (studier, jobb och kärlek ska inte stoppas av gränshinder)
 7. Norden ska stärka sitt samarbete med omvärlden


FNUF-globen

Symbolen är likadan för samtliga systerförbund i Norden, både för moderförbunden och ungdomsförbunden. Symbolen föreställer en glob, och högst upp på toppen finns det åtta prickar som symboliserar de fem nordiska staterna och dess tre självstyrande områden.


FNUF i de olika nordiska länderna

Systerorgansationer finns i samtliga nordiska stater samt på Färöarna och Grönland. Samtliga systerorgaisationer sammanträder ¨två gånger om året på ett så kallat höst- och vårmöte i olika nordiska huvudstäder som är bestämda efter ett rullande schema. När systerorganisationerna sammanträder görs det i Föreningarna Nordens Ungdomsförbunds regi, som är det gemensamma paraplyorganet för samtliga organisationer.

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund har ett presidium bestående av tre personer från tre länder samt en anställd från sekretariatet som är placerat i Köpenhamn tillsammans med Föreningarna Nordens Förbund, FNF.

Land/Systerförbund

Danmark/ Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

Finland/ Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU)

Island/ Nordklúbburinn

Norge/ Foreningen Norden Ungdom (FNU)

Färöarna/ Ungmannafelag Føroya

Grönland/ SORLAK

Bildspel

Vilket tillfälle att skapa sitt eget jobb

Hej & moi & hæ!

Jag har just kommit hit från Island där jag var på 6 månaders praktik hos Reykjavík International Film Festival. Innan praktiken studerade jag mediaforskning vid Åbo Universitet (jag har ett år kvar) och har också hunnit vara utbytesstudent vid Islands Universitet där jag studerade något helt annorlunda – isländska.

Att studera isländska var ett väldigt intuitivt beslut. Det är ju klart att språket inte är alls i relation med medieforskning. Jag ville lyssna på min intuition – jag tror definitivt på dess styrka. Det var sen den början för min egen nordiska karriär därför att efter det blev jag chefredaktör för Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds webbtidning Nordhumla (som jag fortfarande är). Genom PNU, som är FNUFs finska systerorganisation, hamnade jag egentligen hit i FNUF.

Några aktuella, nordiska saker som jag är speciellt ivrig för just nu är svenska feministrapparen Silvana Imam, denna video av finska Timo Wilderness, (har tittat på den så otroligt många gånger sen i somras!), arktiska konstfestivalen artArctica och detta projekt/samiska webbordbok (endast på finska tyvärr).

Jag är väldigt intresserad av kultur och konst. Som EVS volontär är jag ansvarig för olika typer av medie- och kommunikationsuppgifter. Mitt huvuduppdrag är att skapa en ny finsk-svensk tidning (eller nordisk – detta är ännu på planeringsfasen) och en nordisk ungdomsradio. Ytterligare kommer jag, genom media, att öka ungas synlighet och mångfald i Norden, uppmärksamma finska superåret, främja internationell nordism och öka FNUFs synlighet också. Jag deltar också i innovationsforum, och jobba med FNUFs webbsida, sociala medier och jubileumsbok 2018. Kanske den bästa delen av detta jobb är att jag, till stor del, kan själv besluta vad jag gör och på vilka sätt. Vilken vacker möjlighet för mig vem som inte ännu har utexaminerats! Det kommer att vara ett spännande, utmärkt och flitigt år – jag är säker på det!

img_2112

Anni Savolainen
EVS volontär & kommunikationssamordnare

Print

 

 

 

 

Bildspel

TEDxStockholm: 5 moments to remember

TED is a wonderful institution. Where else would you find intensive and insightful explanations on topics like these: “Do schools kill creativity”, “Aid for Africa? No thanks”, “Doctors make mistakes. Can we talk about that”, “Why some of us don’t have one true calling”, or “Can we create new senses for humans”?

And these talks take less time than your normal breakfast. Or reading this article.

Simply put: I’m a huge fan of TED talks. To a great extent, this is because of how short the talks are: I can pick up something that I happen to be curious about on a given day, and quickly I can suck in some information that makes me more aware, critical, thoughtful, understanding and fearless – on a general level. Not everyone is good at talking, let’s say in your school or workplace, so hearing an exhaustive talk by a skillful storyteller is a treat. (And even if it wasn’t the best talk for you, it didn’t really waste your time.)20161121_164118

TED defines itself as a nonprofit, devoted to “spreading ideas”, usually in the form of short talks. TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 100 languages. There are also independently run TEDx events around the world, like in Stockholm earlier this month.

If you don’t feel like reading more, this is the summary of the event: Seven amazing talks! Two previously recorded amazing talks! Popcorn! Nordic juice! Two musicians! Wraps! Chances to try VR games!!!

However. It was more than that. This was TEDxStockholm’s 25th event, and also their largest so far. The theme, which was “Crossroads – the beginning of every direction”, isn’t comprehensive in itself. The event did span various topics: 20161121_194725there were people talking about the strength of storytelling (David JP Phillips, Alexander Ekman), which can be verbal, physical or cultural, for instance. Some people focused on how to take care of yourself and understand what you can have and achieve, with your all potential (Emma Frans, Eva-Karin Gidlund). There were also some speakers that were using art and documentary to create understanding and welfare (Truls Nord, Julia Romanowska, Milène Larsson). This is how I, in a very simple way, would categorize the talks.

To give you a better understanding of an event full of deep thoughts, here are the five moments that had a special impact:

 1. International choreographer and director Alexander Ekman was talking a lot about how he creates his dance pieces and performances, and why his work matters. He was talking how we usually think that entertainment is something that comes with fancy, shiny props and spectacular, massive shows. Suddenly a person in the audience stands up, confetti is flying, another person stands up, something loud is playing, spotlight is on him, and a third person stands up, what is this, a circus? What did just happen? And this is when Alexanders says: “So, were you thinking of anything else during the past 10 seconds?” No, we weren’t! Everyone is really amused by this dynamic sudden mini-performance, which was a great reminder for myself: a surprising element just works. This 10-second-performance made me remember his talk much better.
 2. The event was ended with a talk/concert hybrid by the Colombian-Lithuanian musician Jurgis Didziulis. It is said that “he studied Political Science and Business confesses he’s more into social engineering. He has experience in campaigning, corporate education, media-consulting, and many other things ‘social’.” This is a good description of what he did: talking, playing and activating the audience at the same time, and, above all, he was humorous doing it. It was a crazy funny weird combination of different ways to entertain, educate and have fun. In the end people were all over the place, standing, dancing, on the stage, just sharing this funny feelgood moment.
 3. David JP Phillips, an international speaker, author and coach in Modern Presentation Skills, was the first speaker. He told about different hormones and asked if he can inject us with some hormones. With three different stories, he made us… feel. For me the strongest story was the one about him getting a job offer as an educator, going to this office for a meeting and then realising that he was supposed to give the education immediately, unprepared. I got surprisingly stressed for him, just by hearing this story!
 4. Milène Larssons’ entire talk. This Swedish journalist and documentary filmmaker talked about “borders – why they exist, how they affect identity, and what happens when you don’t fit in”. A very insightful, clear, bright talk on migration and cultural conflict – topics that we have been hearing about a lot recently. So, with her short talk, she managed to freshen issues that we are getting (too) used to by now. Go and hear her talk if you can.
 5. Truls Nord, an artist working with film, photographs and installations, told about making photography accessible for blind people. Truls initiated and led the project Tactile Photography, which started in 2011. This method in itself is so interesting – and shows how easy it is to take things for granted. Even photography can evolve as a media and become accessible for people who can’t SEE! This is simply wonderful.

You can read more about the event here!

 

Anni Savolainen

EVS Volunteer and Communications Coordinator

Print

 

 

 

 

Bildspel

EUSBSR: Nordic-Baltic youth councils speak up

The 7th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) was held on 8-9 November 2016 at the Brewery Conference Centre in Stockholm. Hosted by Sweden, the forum focused on the future for the Baltic Sea Region and a desired vision for 2030.

FNUF was coordinating volunteers at the event, and had youth delegates represented as participants as well. FNUF also met up with some of the many youth councils that played a significant role in representing youth perspectives. Youth councils from Poland, Finland, Estonia and Lithuania shared their thoughts about the importance of youth inclusion, the Nordic citizenship and what is interesting and challenging in the Baltic Sea region.

The youth councils were brought together by LSU, The National Council of Swedish Youth Organisations, who also shared their thoughts and ideas.

Read more “EUSBSR: Nordic-Baltic youth councils speak up”

Bildspel

Finnjävel i Sverige och på biblioteksmässan

Tjaba!IMG_1667
Som finnjävel i Sverige eller återkomst till rötterna? Just nu utsänd till biblioteksveckan i Göteborg.
Jag heter Emilia, är 24 år gammal och kommer från Joensuu. Har redan hunnit studera 4 år miljöpolitik vid Östra Finlands Universitet och för två år sen var jag utbytesstudent i Uppsala.
Hur har jag hamnat här? I Östra Finland där jag kommer ifrån pratas ju ingen svenska, så det är ett unikt undantag. Så, kanske orsaken till mitt intresse för Sverige är det att farmors släktingar bodde i Västerås på 1600-talet. Och så länge jag kan minnas, har jag varit inresserad av Norden, nordiska frågor, och svenskan. Lärde mig mitt första ord svenska vid 4 års ålder genom tv program och sen dess har jag mer eller mindre följt händels
erna i Sverige.
Nu har jag börjat jobba på FNUF som EVS från och med den första september och jag ska stanna här till slutet av augusti 2017. Efter det stannar jag antagligen kvar i Sverige för min andra hälft bor här med.
När det gäller mitt personliga projekt som jag ska jobba med så är miljöfrågorna väldigt nära mitt hjärta. Tycker mycket om naturen och sport också. Förhoppningsvis får jag arbeta inom sådana projekt under det kommande året på FNUF. Om du har likadana intressen, ta gärna kontakt. Förstås får du kontakta mig i annat fall också. (emilia@fnuf.se)
Hoppas vi ses!
Toivottavasti nähdään pian! (Ellei sokeiksi tulla)
Emilia Keskisaari
EVS och projektledare 2016-2017

EVS fungerar ungefär som en praktik och finansieras genom Erasmus+. EVS-volontären får under sin tid hos FNUF utveckla sig själv i sin professionella roll samtidigt som hen får göra en personlig resa i den svenska och de nordiska kulturerna och språken. Som EVS får du både en handledare på kansliet som blir din professionella coach och en mentor som på fritiden tar dig med på olika sociala HUBs och äventyr. I din EVS hos FNUF får du möjlighet att jobba i ett team i ett ett-årigt projekt där vi tillsammans försöker minska avståndet mellan unga i Norden, samt mellan unga och beslutsfattare.

Print
Bildspel

One year experience with Arthur

10286933_1129147367095933_5905759344222956819_o
Connecting the North – EVS in the field.

Here it is! One year-experience with FNUF! One year full of discoveries! One year to learn project management also to share and believe in an associative perspective. But mostly one year to hardly learn Swedish! I have heard from a Dane (!) that:

“Swedish language is the Italian accent of the Scandinavian language”.

So I was curious and I studied for 2 months but not enough to speak fluently. Men nästa gång kanske!

12814522_10153218305282504_3450137933561825746_n
Traveling for business. Here on a SJ-train from Gothenburg to Stockholm.

I have travelled more in one year than I have done in all my life! I organised a trip at the Jokkmokk market with FNUF and I have travelled across Sweden from Göteborg to Luleå to visit local organisations. I have been to Malmö, Copenhagen, but also Tallinn, Riga etc… All this travels made me think bigger, and I think it had an effect on the professional skills I learnt.

24660814200_8b2a3e990c_o
Jokkmokk market 2016

I discovered a deep interest for Sámi people. I learnt about their issues thanks to the support of FNUF. I think FNUF has the ability and the interest to create spaces of education and reflection about Sámi’s issues. I wanted to develop an educational project with and for FNUF members by inviting experts of these topics to highlight this issues within the Nordic countries. The project had not been completely executed but some cooperation has been built through this project.

13415368_10209532619615324_8219883859246961664_o
Stockholm at sunrise.

Right now it is time for me to enjoy my last days in Sweden. I will go back in September, with my mind full of memories! Vi ses snart FNUF 😀

27920550993_7fb51f39bb_o
The FNUF-family is so #wearenorden

Arthur Beuve

EVS and project manager 2015-2016.

FNUF-Bloggen

Research – en sommarplåga

13728410_10155201760210620_1191212829_oIgår (Tisdag) va mitt sista blogginlägg jag gjorde här på FNUF då jag inte kan jobba dem 2 sista dagarna då jag ska resa bort. Vi var endast 2 stycken på plats för Peter var sjuk, vi fick en utmanande uppgift att hitta nordiska företag som var intressanta för ett projekt. Att hitta dem nordiska företagen var inte så svårt, men att hitta några som verkligen är intressanta och att sedan hitta kontaktuppgifterna, det var svårt! Det var mestadels vad vi gjorde under hela dagen så det var mycket “researchande” vilket var kul men samtidigt jobbigt.

 


Simon är 18 år och sommarjobbar hos FNUF i tre veckor genom sin kommun Hässelby-Vällingby.Vill du veta mer om hur du kan få ett sommarjobb klicka vidare dig här: http://www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga/?omrade=Hasselby-Vallingby

unnamed

FNUF-Bloggen

Sista veckan som sommarjobbare

13662571_10155201760155620_649931437_oSå idag är det alltså måndag och den sista veckan på FNUF har nu börjat! Tiden här har verkligen gått fort. Idag började vi dagen med att vi fick planera ett förslag till ett event och utgå ifrån FNUF’s lokalavdelningsplan. Eventet skulle ha att göra med ett problem i Norden just nu. Sedan har vi även fått prova att designa egna flygblad som reklam för FNUF och det var kul att prova på för jag har aldrig gjort något liknande innan. På eftermiddagen gick vi ut och samlade lite mer material till #wearenorden projektet, det gick dock inte lika bra idag som det har gjort alla andra gånger men vi är lika glada ändå för det vi fick ihop!


Elin är 17 år och sommarjobbar i tre veckor med oss på FNUF genom sin kommun Hässelby-Vällingby. ill du veta mer om hur du kan få ett sommarjobb klicka vidare dig här: http://www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga/?omrade=Hasselby-Vallingby

unnamed