FNUF-Bloggen

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer

LSU dubblaUngdomsrörelsen växer! De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

Ungdomsrörelsens kraft behövs idag mer än någonsin för att bidra med lösningar på flera av de stora utmaningar som dagens generation unga möter. Arbetslöshet, bostadsbrist, sviktande psykisk hälsa och diskriminering är några av de självständighetsutmaningar som drabbar dagens ungdomar hårdare än tidigare generationer.

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.

Läs mer här: https://signby.me/se/dubbla-stodet

Med vänliga hälsningar

FNUF

FNUF-Bloggen

Föreningen Nordens Fullmäktige 2016

Helgen 18-19 juni var ett gäng representanter från FNUF från både årets förbundsstyrelse och förbundsstyrelsen som tillträder den 1 augusti på vårt moderförbund Föreningen Nordens fullmäktige som hålls vartannat år. Platsen för mötet var Biskops-Arnö Folkhögskola som Föreningen Norden är huvudman för.

13511635_10210322415523108_85008386_n

Under helgen fattades en massa intressanta beslut men de som närmast berör oss i ungdomsförbundet var förslaget beträffande en stadgeändring i Föreningen Nordens stadgar som gör att våra medlemmar blir fullvärdiga medlemmar även i Föreningen Norden. Detta är mycket glädjande och ger våra medlemmar möjlighet att delta i vårt moderförbunds aktiviteter och kommer förhoppningsvis att leda till ett ännu bättre samarbete mellan våra organisationer på alla nivåer.

En ny styrelse för Föreningen Norden för 2017-2018 valdes också. Vår nuvarande ordförande Thorgny Arwidsson valdes om till förbundsstyrelsen på FNUFs mandat. Till ordförande valdes Sinikka Bohlin (omval) och till vice ordförande Christina Husmark-Pehrsson. Ni hittar hela listan med vilka som ingick i valberedningens förslag på www.norden.se/handlingar . Theodor Appelblad som sitter i valberedningen i FNUF valdes också in i Föreningen Nordens valberedning.

Det var en helg med massor av intressanta diskussioner, möten och beslut. Det fanns ett stort intresse hos deltagarna från de olika distrikten i Föreningen Norden för FNUF och flera efterfrågade en uppstart av lokalföreningar hos dem eller i deras närområde. Stämningen på plats och de personer som jag pratade med visade tydligt att de inser vikten av ett starkt ungdomsförbund för att stärka återväxten i deras organisation på både lokal-, distrikts- och nationell nivå.

13442280_1198563466820989_701451775113307765_n

Jag hoppas att våra medlemmar också känner det och att vi ser till att tillvarata detta engagemang från moderförbundets medlemmar på ett bra sätt. Finns det ingen lokalförening i FNUF på din ort? Ta med dina vänner och starta en egen lokalförening! Information om hur man gör detta finns HÄR. Och kontakta Föreningen Nordens lokalförening i staden och kolla hur ni kan samarbete mot att stärka er lokalförening. Det är ett ovärderligt kontaktnät både för er i lokalföreningen idag och för er personligen i framtiden.

För mer information om Föreningen Norden gå in på www.norden.se

Jag vill också passa på att tacka för förtroendet jag fick på FNUFs förbundsstämma att få verka som ordförande 2016-2017 i FNUF och jag och de andra i den nya förbundsstyrelsen tillträder 1:a augusti och vi kommer att göra allt vi kan för att utveckla och göra FNUF ännu bättre än det är idag.

Jag hoppas ni har en bra sommar, och vill ni höra av er och fråga något så är ni välkomna att kontakta mig på anton@fnuf.se .

WP_20150418_10_57_58_Pro

.

.

Anton Hermansson

2:e vice ordförande samt Kassör 2015-2016

Förbundsordförande 2016-2017

Bildspel

Sandra bloggar från Färöarna

När jag fick veta att jag blivit antagen till Nordkurs ännu en gång blev jag väldigt exalterad. Det är andra gången jag får chansen att åka på Nordkurs. Första gången var jag på Grönland, i Nuuk, vilket var helt fantastiskt! Nu skulle jag få möjligheten att åka till ännu ett för mig exotiskt ställe – Färöarna. Jag möter upp några andra kursdeltagare på Kastrup, Köpenhamn och tar flyget till Vágar. När vi närmar oss möts vi av en överväldigande utsikt och jag tänker  jag att jag inte kommer att bli besviken på vad Färöarna har att erbjuda.

13441808_10153792029526896_788594747_o

Jag har valt att söka till just Färöarna eftersom jag länge varit intresserad av dessa, för många okända, öar. Många i min bekantskap känner inte alls till Färöarna och jag får ständigt förklara och visa på kartan var det ligger. De råder på så sätt en viss mystik kring dessa öar. Därför vill jag åka dit för att lära mig om kulturen och språket.

13457823_10153792030316896_2042676805_n

Nordkurs passar mig så bra eftersom den är förlagda sommartid då man oftast har möjlighet att vara borta några veckor i sträck. Det kan vara betydligt svårare under tiden man studerar. Jag planerar att läsa Nordiska språk i Uppsala till hösten och tror definitivt att denna kurs kan hjälpa mig när jag väl börjar i Uppsala. Det är både en merit och blir ett försteg för mig.

13461020_10153793107131896_964517314_o

Det roligaste med Nordkurs är ändå alla människor man träffar! Jag knyter så mycket kontakter med folk främst från Skandinavien, men även Finland, vilket är jättekul! Det är just sådana här mötesplatser som behövs för att Norden ska bli mer sammanhållet. Och för att minska avstånden mellan länderna. Personliga möten är enligt mig nummer ett när det gäller att skapa ett öppet Norden. Och det är just den möjligheten Nordkurs erbjuder.

13467581_10153793107206896_614940155_o

Här får jag även chans att utveckla min språkförståelse och även lära mig att anpassa mitt språk ifall jag inte blir förstådd. Det är språkutveckling i flera avseenden. Jag är oerhört tacksam över att jag får delta i Nordkurs igen. Och att det blev just Tórshavn på Färöarna som jag får åka till för att läsa Färöiska och träffa massor av härliga människor!


13460847_10153801834321896_751408759_o
Sandra Svensson (23 år) skriver direkt från Nordkurs på Färöarna.

Nordkurs är till för de som är inskrivna på universitet i Norden och vill läsa nordiska språk, litteratur och kultur under sommartid. Det är två till fyra veckor långa kurser och man får 10 ECTS-poäng för godkänd kurs. Den som blir antagen tilldelas också ett stipendium för att täcka en del av kostnaderna. Nordkurs står för kursmaterial och ordnar boendet för dig som deltagare.

FNUF-Bloggen

Norden är inte den bästa platsen för barn och…

21 juni ska barnminister Åsa Regnér och resten av Riksdagen rösta om en ny och hårdare asyllagstiftning. Åsa Regnér ska även göra barnkonventionen till svensk lag år 2018, är det tänkt. Men hur ska det gå ihop? De strider kraftigt mot varandra.

Samtidigt tar Nordiska ministerrådet fram en regional strategi för barn och unga samt ett metodmaterial för att arbeta med ungdomsintegrering på de nordiska institutionerna och ett metodmaterial för att öka ungas inflytande. Medan de nordiska barnombudsmän från de nordiska länderna i maj månad det här året erkänner att länderna idag bryter mot barnkonventionen när vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. Så uppenbarligen är Norden inte den bästa platsen för barn och unga. Frågan är om den överhuvudtaget kan bli det.

Gå in på Rädda barnens ungdomsförbunds hemsida för att få veta mer: http://rbuf.se/stoppa-deportation-av-barn

Eller läs den nya nordiska strategin här nedan…

.

Ladda ner filen här!

strategy child and youth NRM.pdf

FNUF-Bloggen

Lanseringen av FNUFs:s nya karriärnätverk

I helgen lanserade vi vårt nya karriärnätverk FNUF Young Professionals tillsammans med en fantastisk panel som pratade på temat “Norden som karriär”. I samtalet deltog Karin Lekberg från Subtopia, Birger Norup från Peace Alliance Denmark, Jacek Paszkowski från Östersjöstaternas råd, Thorgny Arwidson, förbundsordförande på FNUF och det hela modererades av Emelie Weski, generalsekreterare på FNUF.

p1180585_27278584702_o

I panelen framkom det att de paneldeltagarna menar att det finns ett särskit Nordic Way att arbeta på i Norden och att det påverkar sättet som vi skapar innovation, samarbetar och arbetar. Men The Nordic Way tenderar att utesluta samarbetspartners, åsidosätta kompetenser inom Norden som kan ha ursprung någon annanstans och resultera i en kulturell hierarki. Där nordiska värderingar rankas viktigare än andra värderingar. Något som kan göra att vi missar viktiga innovationer och idéer som inte synliggörs i processen.

13340089_10153420300147504_1495630188203414490_oUngas utmaningar att etablera sig själva eller sina företag på den nordiska marknaden lyftes också av de olika deltagarna. Utmaningarna kan sammanfattas som praktiska svårigheter så som personnummer, bostad och registreringskostnader. Andra utmaningar inkluderar ett resultat av att allt fler arbetsgivare ställer orealistiska krav på erfarenhet innan första jobbet vilket leder till att många unga hamnar i ett evigt hjul av praktikplatser och nätverksbyggande. En annan stor utmaning handlar om att bygga mentorskap och broar mellan generationer. Ett kunskapsutbyte där äldre delar med sig av det dem kan och ett nytt perspektiv från unga som ännu inte blivit formade av marknaden. Något som inte sker idag.

13330937_10153415084652504_513917575580875033_n

När panelen fick möjlighet att blicka framåt så lyftes särskilt två saker: digitaliseringen och ökad mobilitet i regionen. Idag finns jobb som inte fanns för  fem år sen, exempelvis att vara en “youtuber”. Dagens unga måste vara flexibla och hörsamma till nya digitala trender och utveckla framtidens jobb på egen hand för att ha en plats på den nordiska arbetsmarknaden. Den ökade mobiliteten som en effekt av globalisering och diverse ERASMUS-program skapar ännu en dimension där vi ser att unga kommer behöva vara beredda på att arbeta globalt och resa i jobbet. Det i sin tur kommer att påverka våra sociala relationer och förändrade den marknadsekonomiska och politiska kartan. När ett barn fött i Spanien har föräldrar från Ghana och Norge – då händer det något med hur vi ser på statsgränser och vem som är nära oss geografiskt och känslomässigt eller vem som inte är det.

NÄTVERK

Under hösten kommer det nya nätverket FNUF Young Professionals att vidareutvecklas. Några aktiviteter som kommer att erbjudas är studiebesök på nordiska arbetsplatser, deltagarplatser i olika innovationsforum och middagar med de olika nordiska ambassadörerna för några få utvalda. För att läsa mer om nätverket klicka dig vidare här!

 

FNUF-Bloggen

Checklista för dig som sitter i en styrelse

Det här är det enda dokumentet du egentligen behöver för att driva en lokalavdelning. Använd den som en checklista! Och se till att du checkat av alla lådor under verksamhetsåret.  Ju fler verksamhetsområden som din lokalavdelning kan checka av desto fler nya medlemmar kommer att lockas till FNUF och desto bättre kommer verksamheten att bli. Tillsammans höjer vi kvalitén och höjer rolighetsnivån!

För att skapa långsiktighet och organisatorisk styrka krävs mer än att förhålla sig till de FNUF:S tre program: nordiska nätverk, internationell nordism och unga ledare i Norden. När vi vill generera rätt effekt och ändamålsenliga resultat måste vi tillgodose engagemangets behov.

Utveckling och hållbarhet på lokal, nationell och regional nivå bygger på en helhetsprincip. Varje förening och organisation har vissa demokratiska behov medan engagemanget också har vissa behov för att kunna utvecklas. Så varje organisations styrka bygger helt enkelt på att tillgodose behoven. I the matrix för lokalt engagemang knyter vi varje behov till en verksamhet som uppfyller målen för FNUF.

Så för att en avdelning ska kunna kalla sig en FNUF-avdelning måste den göra något inom varje verksamhetsområde. Ju fler verksamhetsområden som tillgodoses desto starkare blir förädlingsprocessen och desto hållbarare blir engagemanget. Det är alltså inte viktigt att arrangera många aktiviteter. Det viktiga är att göra något i varje verksamhetsområde.

Varje verksamhetsområde är starkt anknutet till ett mål och vi tror att de gemensamt på kort och lång sikt uppnår dem önskade effekterna som uppfyller vårt uppdrag och syfte. Här nedan kan du ladda ner the matrix för lokalt engagemang.

Ladda ner filen här!

Matrix lokalt.pdf