Att starta och leda verksamhet

Att starta och leda verksamhet

Det är lätt att starta upp nya verksamheter inom Föreningen Nordens ungdomsförbund. Här tar vi upp de olika delarna som behövs och hänvisar till våra verktyg och hjälpmedel som finns för att leda en verksamhet.

Att verksamhetsplanera och söka pengar

Verksamhetsplanering och att söka pengar till föreningen och era verksamheten går hand i hand!

Att skriva en verksamhetsplanering innebär att visa vad föreningen eller en viss verksamhet vill göra under det kommande verksamhetsåret. Det ger mycket både till styrelsen och verksamhetsledarna att skriva en tydlig och realistisk verksamhetsplanering. Har ni gjort en bra planering blir det enklare att skriva en bidragsansökan, och chansen är större att faktiskt få pengar från bidragsgivaren.

Här kan ni läsa mer om vad som bör ingå i er verksamhetsplan. Ett tips är att ta stöd ur de lokala styrdokumenten för att formulera era övergripande mål, både när ni skriver verksamhetsplanen och en bidragsansökan.

Här kan ni läsa en checklista för er idé

5 tips på hur ni ska göra när ni söker pengar

Rekrytera medlemmar och volontärer

Våra verksamheter behöver ibland fyllas på med nya medlemmar, dels  för att det finns ett naturligt bortfall från verksamheterna men även för att få in nya idéer och drivkrafter inom verksamheterna och lokalavdelningarna. I andra fall kan det handla om att starta upp helt nya aktiviteter och verksamheter.

Här får du lära dig om hur vi gör när vi rekryterar nya medlemmar till våra verksamheter, varför det är så viktigt och några bra saker att tänka på för att det ska gå enklare med rekryteringen.

Hur rekryterar vi fler? Hur behåller vi våra medlemmar?

Alla volontärer förtjänar ett intyg för sitt engagemang!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *